Den totala rörelsen

Last modified date

Finns det något som utmärker en människa lika mycket som hens livsstil?

Detta fenomen är oerhört brett och består av en lång rad aspekter. Ibland uppenbarar den sig utan att personen i fråga överhuvudtaget är medveten om det. Hand i hand med denna vandel går intresse eftersom det till mångt och mycket baseras på just det här. Det kan liknas vid att ingå i en förening med sig själv. Det här kan i grunden låta tämligen egoistiskt, men ska sanningen fram delas det här sedermera med andra människor. Livsstil blir en slags mötespunkt mellan det individuella och kollektiva.

Begreppet livsstil är svårt att ge en entydig definition på. Den individuella och kollektiva träffpunkten skapar någon form av personlighet, vilket också är starkt relaterat till ämnet i fråga. Det förknippas inte sällan med aspekter såsom känslor, beteende, vanor, tankar, reaktioner, kläder och fallenhet. För många människor är även håret en vital komponent där produkter från Babor kan underlätta detta faktum.

Vi människor har många gånger en förmåga att försöka vara någonting vi egentligen inte är. Det här kan bero på såväl osäkerhet som ideal. Den initiala tanken är att det här ska skapa välbefinnande men ska sanningen fram får det ofta motsatt effekt. Det brukar inte heller dröja särskilt länge innan detta självbedrägeri hinner ikapp.

Människan är i grund och botten en planerande varelse. Hen är den enda levande organism som kan planera för sin morgondag. Det här har också skapat enorma förutsättningar för att klara sig i en ständigt orolig värld. Livsstil har blivit en naturlig del av detta förhållningssätt. Det är med den vi tar oss an alla livets möjligheter, begränsningar och frestelser.

Överlevnad är en av den mänskliga historiens viktigaste komponenter. Det här har till mångt och mycket kunnat ske tack vare den ack så viktiga kommunikationen. Den har legat till grund för samspelet med andra människor samt en stark bidragande faktor till att faror kunnat undvikas.

Det är samtidigt också just det här livsstil handlar om. Människan är till sin natur otroligt anpassningsbar. Hen tar sig på ett eller annat sätt an alla situationer oavsett förutsättningar och bakgrund.

Fördomar har alltid utgjort en naturlig drift av mänskligheten. Det är ur evolutionär synpunkt ett sätt att undvika hot men har i samhället fått en ganska negativ klang då det kantats av såväl främlingsfientlighet som rasism.

Livsstil har även blivit ett sätt att anamma olika trender. Det ena behöver nödvändigtvis inte förutsätta det andra men tenderar i hög utsträckning att förhålla sig på detta vis. I takt med det senaste decenniets framfart av sociala medier har detta spätts på ännu mer. Människor blir varje dag pumpade med enorma mängder information, vilket skapar ett oändligt antal intryck. Det här får för gemene man en varierad uppsättning konsekvenser.

Precis som med allt annat gäller det att hitta den ack så viktiga balansen för det eftersträvansvärda jämviktsläget.

kalle